Deflektor ECOsave systém

Červen 12, 2014

Deflektor ECOsave SYSTÉM má patentovanou konstrukci s vydutým tvarem. Deflektor tohoto typu je určený pro automatické kotle TOPMAX na uhlí TOP-EKO a TOP-DUAL i pro verze multi do 50 kW.

ECOsave-deflektor

Použití tohoto tvaru deflektoru má řadu výhod:

  • Snížení spotřeby paliva – V případě použití klasických vypouklých deflektorů se plamen z hořáku dotýká jeho plochy a určitým způsobem obtéká deflektor. To umožňuje, že část plamenu je nasměrovaná na tepelný výměník kotle čím se zlepšuje jeho efektivnost. Nasleduje taktéž dohořívání pevných prchavých částic paliva. V případe systému ECOsave SYSTÉM je proces využití energie ze spalování uhlí více efektivní. Celý plamen zasahuje deflektor, který je následovně odražený dolů a znovu obtéká deflektor z vnější strany, kde následně naráží na stěny kotlového výměníku. Teplota je potom vyšší a více akumulovaná v dolních částech kotlového výměníku. Výsledkem je plné využití teplosměnné plochy kotle. Zvýšení výměny tepla a vrácení tepla směrem dolů má za následek snížení teploty spalin. Redukce teploty může být až několik desítek stupňů oproti klasickým deflektorů. To má za následek snížení skutečné spotřeby paliva k získání stejného výkonu kotle.
  • Vyšší účinnost kotle – Kotel s deflektorem ECOsave SYSTÉM pro získání nominálního výkonu spotřebuje méně paliva. Dochází ke snížení teploty spalin a v kotli zůstává více tepelné energie odebrané přes výměník kotle. Díky vysoké provozní teplotě deflektore dochází k efektivnímu spalování prchavých částic paliva. Výsledkem toho je zvýšení účinnosti automatického kotle
  • Prodloužení životnosti kotle – 

    Vrácení plamene z hořáku směrem dolů zvyšuje teploty ve spodních částech kotlového výměníku. To napomáhá snížit návrat studené vody do výměníku díky dosažení vyšších teplot v spodní části výměnné plochy. Kotel v místě návratu vody z instalace má vyšší teplotu i při nižších nastaveních výstupní teploty.

  • Snížení emisí škodlivých částic a oxidů uhlíku – 

    Kotle vybavené deflektorem ECOsave SYSTÉM jsou charakteristické vyšší účinností spalování. Vydutý deflektor vzhledem ke klasickým řešením (vypouklých) má větší plochu.  Větší povrch a unikátní tvar má za následek, že deflektor pracuje jako katalizátor. Tato konstrukce umožňuje efektivní dohořívání prchavých částic paliva. Ve větší míře je prach vznikající při provozu kotle spálený nebo odražený dolů do popelníku.

Využití deflektoru

Deflektor ECOsave SYSTÉM najde využití u všech typů automatických kotlů TOPMAX na uhlí s retortovým nebo univerzálním hořákem do výkonu 50 kW. Balení obsahuje 2 závěsné háky umožňující instalaci deflektoru do kotlů o různé velkosti spalovací komory.

Žádné komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *