Kotlíková dotace

Červen 25, 2014

Společný program na podporu výměny kotlů

Kotlíková dotace je program na podporu výměny kotlů z důvodů snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. Kotlíková dotace se je určená na automatické kotle s možností spalování uhlí nebo biomasy. Maximální výše dotace je 60 000 Kč pro automatické kotle 4. emisní třídy (podle ČSN-EN 303-5:2012)

O dotaci mohou žádat majitelé rodinných domů v krajích ČR, které se do programu přihlásí.

Kotlíkové dotace jsou určeny výhradně pro fyzické osoby, které vlastní nemovitost v daném kraji. Vedle vlastního nákupu kotle je možné do dotačních uznatelných nákladů zahrnout i topenářské práce, nákup oběhových čerpadel, akumulační nádoby, apod.

Pro uplatnění Kotlíkové dotace je nutné vybrat nový kotel ze Seznamu výrobků a technologií (SVT).

Bližší informace ohledně informací o dotace v jednotlivých krajích naleznete na odkazu níže.

Statní fond životního prostředí – Společný program na podporu výměny kotlů

Kotle TOPMAX zapsané v seznamu výrobků a technologií (SVT)

TOPMAX TOP-EKO 12-50kW

Automatický kotel 4. emisní třídy je určený na spalování hnědého uhlí (ořech 2; 5-25mm). Kotle TOP-EKO jsou určené k instalaci v moderních instalacích centrálního vytápění v rodinných domech a malých průmyslových objektech.

 • výměník z certifikované kotlové oceli
 • účinnost až 88,3%
 • jednoduchá obsluha a údržba
 • propracovaná řídící jednotka
 • ovládání servopohonu směšovacího ventilu
 • možnost rozšíření regulace doplňkovými moduly

DOTACE 60 000 Kč

 

TOPMAX TOP-EKO multi 25kW

Automatický kotel 4. emisní třídy je určený na spalování hnědého uhlí (ořech 2; 5-25mm). Kotle TOP-EKO multi jsou určené k instalaci v moderních instalacích centrálního vytápění v rodinných domech a malých průmyslových objektech.

 • výměník z certifikované kotlové oceli
 • účinnost až 88,3%
 • univerzální hořák
 • jednoduchá obsluha a údržba
 • propracovaná řídící jednotka
 • ovládání servopohonu směšovacího ventilu
 • možnost rozšíření regulace doplňkovými moduly

 DOTACE 60 000 Kč

Příslib dalších prostředků z fondů EU

Ředitel SFŽP Petr Valdman prozradil, že se chystají dotace na kotle také z evropských fondů. SFŽP má do konce roku 2020 přerozdělit celkem 12 miliard korun na zlepšení ovzduší, velká část prý půjde na ekologické kotle. Podmínky dotačního programu zatím nejsou známy a čeká se rovněž na souhlas Evropské komise.

Evropské fondy by měly podpořit ty domácnosti, které na dosavadní dotace nedosáhly, protože nesplňovaly některou z podmínek, nespadaly lokálně do vybraných krajů nebo nestihly zažádat z programu Zelená úsporám.

Detaily dotačního programu zatím vznikají v jednání mezi SFŽP a zástupci Evropské unie. Pokud by byla každá domácnost, která bude chtít příspěvek na kotel, samostatným drobným projektem, byl by celý proces značně administrativně náročný a jednalo by se o žádosti v počtu desítek tisíc. Uvažuje se proto například o možnosti sdružit lidi z jedné obce do společné žádosti administrované příslušným městským úřadem.

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kotle-kamna-krby/11270-kotlikove-dotace-v-roce-2014

Žádné komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *