Automatické kotle na kotlíkovou dotaci No.1 - NOVINKY nyní v prodeji !!!

Základní kotlíková dotace na automatické kotle je od 112.500 Kč + 6.000 Kč na uhlí z Ledvic - více na www.ziskejdotaci.cz 

 
Automatické kotle na tuhá paliva s kotlíkovou dotací
 
EKO BIO - kotel na pelety
15, 20, 25 kW
EKO BIO
EKO II - kotel na uhlí a pelety
17, 25, 34 kW  
 
EKO II
  

Kotlíková dotace 2015-2020          


Na co a jak je možné získat Kotlíkovou dotaci?

 • na výměnu stávajících, nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva, za nové nízkoemisní a ekologické
 • tyto zdroje tepla musí splňovat normu Ekodesign
 • instalace zdroje musí být provedena způsobilou osobou - tj. certifikovaným topenářem
 • pokud Váš dům nesplňuje energetickou náročnost budovy "C" musí být provedeno i "mikro" energetické opatření schválené energetickým auditorem
 • k získání nároku na dotaci musíte správně vyplnit přihlášku k dotaci a to podle konkrétních podmínek "Výzvy" příslušného kraje

Jaká je základní výše dotační podpory?


 • 70 % kotel výhradně na uhlí
 • 75 % kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kondenzační kotel
 • 80 % kotel výhradně na biomasu a tepelné čerpadlo

 • + dalších 5 % pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (jednotlivá města viz Příloha č. 1).

(Podmínky a výše dotace mohou být na základě konkrétní "Výzvy" vypisované jednotlivými kraji v ČR individuální.)


 • Výši dotace mohou jednotlivé kraje a obce navýšit až na 100 % způsobilých výdajů ⇒ Výše dotace 150 tis. Kč!!!

Co patří mezi způsobilé výdaje a jaká je jejich výše?


 • stavební práce související s realizací topné soustavy
 • dodávky a služby bezprostředně související s pořízením nového zdroje vytápění
 • výdaje na realizaci „mikro“ energetického opatření max. 20 tis. Kč

 • maximální výše způsobilých výdajů - 150tis. Kč

 • seznam „mikro“ energetických opatření:           


Jaké jsou základní podmínky pro získání dotace?


 • rodinný dům je vytápěn převážně kotlem na pevná paliva
 • pokud je RD vytápěn dvěma zdroji - podmínky musí splňovat alespoň jeden z nich
 • RD musí splňovat klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ (splňuje málokterý RD) 
   pokud nesplňuje, postačí provést jednoduché "mikro" energetické opatření

Co nemůže být předmětem dotační podpory?


 • výměna stávajícího plynového či elektrického kotle
 • výměna stávajících kamen nebo krbu
 • výměna stávajícího kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu
 • výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva
 • výměna stávajících zdrojů tepla, které byly v minulosti, nejméně od 1. 1. 2009, podpořeny z jiných programů na podporu výměny kotlů

Kdy o dotaci požádat?


 • termíny vyhlášení "Výzev" jsou ponechány v kompetenci jednotlivých krajů
 • většina krajů vyhlásila první "Výzvy" počátkem roku 2016
 • výměny zdrojů tepla bude ve většině krajů možné uznat již od 15.7.2015     

Jak Vám s kotlíkovou dotací pomůžeme?


Nikdy nebylo jednodušší získat s dotací zcela nový, moderní, ekologický a zároveň úsporný zdroj tepla pro 21. století.